rent hus mälardalen

Vi erbjuder nu också rengöring av solceller och rensning av hängrännor på abonnemang !

alla vill ha ett rent hus

Rent Hus Mälardalen är en del av Rent Hus Professional som är ett landsomfattande nätverk och koncept för att ta hand om ditt hus eller din fastighet med flertalet efterfrågade tjänster. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner där vi såklart erbjuder våra tjänster gentemot Rot- och Rutavdrag.

Vid ingången av 2023 är vi 5 personer engagerade i våra uppdrag i egen regi. Utöver det har vi samarbetspartners inom Solcellsmontering, Arboristuppdrag samt diverse Snickeritjänster.  En utvecklingstjänst vi etablerade 2022 är montering av Nockband som monteras under nocken för att ge ytterligare skydd mot fukt, snö, löv mm som kan blåsa in under nocken och skapa problem, vilken blivit oerhört populär."

Besiktningsmän rekommenderar att just vår metod är att föredra när man fått mossa, lav eller annan påväxt på sitt tak eller fasad! Det som är viktigt att ha klart för sig är att om man INTE ser till att mossan tas bort så kommer den med tiden att äta sig in med sina rötter i takpannorna och spräcka dom, men vad värre är så kommer mossan på sikt att samla på sig så mycket vätska att det även riskerar att påverka det underliggande tätskiktet!

Vi tar ner träd, sköter trädgårdar och tvättar altaner samt fasader. Fasader ja, de måste också tvättas och underhållas för att inte börja ruttna med liknande effekter på huset som ett bristfälligt skött tak.  

Några av våra tjänster
  • Takrengöring & behandling
  • Fasadtvätt
  • Rengöring & behandling av markbeläggningar, murar & altaner
  • Tvätt av solceller
  • Trädfällning, stubbfräsning, beskärning & trädgårdsskötsel
  • Ångrengöring & höghöjdsrengöring
  • Snickeritjänster
  • Renovering linoleum och plastgolv. 
  • Rensning av hängrännor
  • Flyttstädning & fönstertvätt

Takrengöring och behandling.  Håller ni tak, fasader, marksten med mera rena och fria från smuts och påväxt ser det inte bara mer välkomnande ut, ytorna håller längre och det påverkar värdet av din fastighet positivt. När vi ändå utför detta kan vi också rensa hängrännor och ränndalar samt besiktiga eventuella bytes behov av tegelpannor.  Vi kan tvätta och behandla de flesta utvändiga ytor mot påväxt. Metoden vi använder tar inte bara bort befintlig påväxt utan motverkar också ny. Montering av Nockband för ytterligare skydd mot fukt, snö, löv mm som blåser in under nockpannorna och kan orsaka fuktproblem.

Fasadtvätt. Även fasad och vindskivor håller längre och ger bättre helhetsintryck om man rengör dom och behandlar mot påväxt. Oavsett om det handlar om underhållstvätt eller tvätt före målning så hjälper vi till med detta på ett effektivt sätt.

Markbeläggningar, murar & altaner. Marksten och murar rengörs och behandlas på samma sätt. Metoden dödar algerna och lavarna, sedan löser "väder och vind" så att ytan på sikt blir ren och fräsch. Altanen är en förlängning av huset och ofta en social mötesyta en stor del av året. Den utsätts för både sol, regn, snö och allmänt slitage och behöver underhållas för att hålla längre. Oavsett om det handlar om enbart behandling eller skurning eller slipning så har vi metoderna för det.

Flytt städning & storstädning. Vi hjälper till med flytt städning och storstädning med hög noggrannhet och servicegrad. I samband med flyttstädningen putsar vi såklart även Era fönster.    

Trädfällning, stubb fräsning, beskärning & trädgårdsskötsel. Ofta kan en påväxt på tak eller annan yta bero på träd som står för nära och då kan man behöva ta ner trädet för att minska underhållskostnaden över tid. Våra professionella arborister med lång och gedigen erfarenhet hjälper till med att ta ner träd oavsett anledning. Önskar ni även bli av med stubben så löser vi det med. Vi beskär även träd och buskar samt tar hand om en helheltsskötsel av hela trädgården inkl. gräsklippning.

Höghöjdsdammsugning. Med vår unika utrustning når vi svårtillgängliga ytor på ca 14 meters höjd utan att använda vare sig lift eller ställning. Många drar sig för att rengöra t ex fläkt trummor, luftfilter, kabel rännor mm då det upplevs krångligt och dyrt. Med vår metod är det varken eller! Dessutom innebär det en ökad brandrisk samt sämre luftkvalitet om man inte löpande tar hand om dammet som bildats där. I vissa miljöer så är det även ett lagkrav att rengöra dessa ytor med viss frekvens! Vi kan även utföra denna rengöring i Atex klassade utrymmen med specialanpassad utrustning.

Högtrycksånga. Med hjälp av högtrycksånga kan man rengöra många annars svåråtkomliga ytor såsom i fogar på toaletter, vinklar och vrår i ett restaurangkök, frysrumsgolv, bakom element, hiss spår, tvättstugor mm. Funkar även utmärkt vid ogräsbekämpning, som ispropp lösare i stuprör samt tvätt av fordon. Att det sedan sparar på vattenåtgången som gör att både utförare och vår planet blir tacksamma är inte helt oviktigt det heller.

Golvbehandling och tvätt av textila golv. Vi hjälper även till med behandling av de flesta golvytorna samt tvätt av textila golv smidigt och med minimal miljöpåverkan. Vi har även en unik metod för att renovera riktigt slitna linoleum & plastgolv så de ser som nya ut!

Solcells tvätt. Vi tvättar solceller med ultrarent vatten och mjuka borstar. Solceller tappar i effektivitet och livslängden förkortas om man inte tvättar dom regelbundet! Vi erbjuder även abonnemang på regelbunden tvätt för den som önskar.

Rensning av hängrännor. Ofta ser vi hängrännor som inte töms regelbundet, vilket kan orsaka stora problem med vattenavrinningen och i förlängningen göra att vatten rinner på fel ställe och orsakar fuktskador! Oavsett om det handlar om en Brf eller privat bostad så löser vi detta gärna åt er. Varför inte starta ett abonnemang på regelbunden rensning. Rensningen görs på effektivaste och bästa sätt för att undvika störning för Er som fastighetsägare eller Era hyresgäster. Antingen från marken eller uppe på taket!