Professionellt bollplank

Ofta har man som städbolag eller offentlig verksamhet behov av olika konsultativa råd och extern översyn av sin verksamhet. Kan till exempel handla om avtals genomgångar, koncept och materialstyrning, opartiska kvalitetskontroller, utbildningar eller hjälp med upphandling av städtjänster. Egentligen vad som helst! 


Idag är det svårt att vara expert på allt, men med ett brett nätverk av professionella kollegor i branschen tar jag mig friheten att, helt ogenerat, använda mig av detta digra nätverk i de frågor där min egen expertis inte räcker hela vägen. Vilket gör att det egentligen inte finns några begränsningar i vad vi kan erbjuda Er som kunder till oss i vår bransch! 
Vi har gedigna, väl beprövade och av bägge parter mycket uppskattade upphandlingsunderlag som vi ständigt utvecklar och anpassar till våra kunders behov. Här ser vi stor möjlighet att hjälpa städbranschen att bli bättre på att upphandla lokalvård med rätt resultat, rättvisa jämförelser och till rätt pris oavsett om det handlar om en privat eller offentlig upphandling!

Från 2023 erbjuder vi även enklare monteringar inom ramen för "ClinnoC varumärket"!